opruimdag

Op het Driessenshof is op zaterdag 30 april een opruimdag geweest, zodat er geen rotzooi of oude huisraad meer rondslingert in de buurt, wat nogal eens gebeurde tot grote ergernis van buurtbewoners. Dit geheel werd georganiseerd door de gemeente, de Woonplaats en Figulus. Er werd een grote container geplaatst waar de bewoners hun overtollige huisraad in kwijt konden. Een aanhanger met snoer gebonden apparaten is apart naar het afvalverwerkingsbedrijf gebracht. Deze actie viel in zeer goede aarde bij de bewoners van het Driessenshof, er is dan ook goed gebruik van gemaakt. Vanaf 10.00 uur s’ morgens konden de bewoners hun spullen brengen en om 12.30 uur was de container bommetje vol. Voor de bewoners was er koffie, thee, frisdrank en een broodje hamburger. Wij als Huurdersvereniging waren uitgenodigd om een kijkje te komen nemen.

opruimdag