Het Bestuur

Het bestuur
Huurdersvereniging ’t Walfort heeft een bestuur dat tijdens de Algemene Ledenvergaderingen door de
leden wordt gekozen ofwel goedgekeurd.
Sinds de Algemene Ledenvergadering van april 2022 bestaat het bestuur uit:
  • Louise de Slegte: Voorzitter
  • Wanda ter Harkel: Secretaris/Penningmeester
  • Raquel Troncoso: Lid/waarnemend Penningmeester
  • Kim Visser: Bouwkundig adviseur
Het bestuur vergadert iedere eerste dinsdagavond van de maand van 20.00 tot 22.00 uur en indien nodig
vaker. Het kantoor is gevestigd aan de Prinsenstraat 35 te Aalten. U kunt overdag het kantoor alleen op afspraak bezoeken.
Wilt u contact met het bestuur? Stuur dan een mail naar info@hv-walfortaalten.nl of bel 06-11422171.