Veelgestelde vragen

Als u een klacht heeft, waar kunt u dan terecht?
Fijn dat u lid bent van Huurdersvereniging ‘t Walfort. Huurdersvereniging ‘t Walfort komt op voor de belangen van de huurders van De Woonplaats in Aalten en Bredevoort.
Wij willen u middels deze brief informeren hoe u ons als Huurdersvereniging en de woningcorporatie De Woonplaats in Enschede kunt bereiken.
Klachten:
Als u een klacht heeft; waar kunt u dan terecht? Dit is de vraag van veel huurders.
Het kan voor komen dat u (als huurder) een klacht heeft over de woning of woonomgeving.
Allereerst kunt u dit met de Woonplaats zelf bespreken. U schrijft een brief of e-mail, zodat voor beide partijen duidelijk is waarover en wanneer u contact heeft opgenomen. Ook kunt u het nummer van de Woonplaats bellen 0900 – 9678 en uw vraag of klacht daar bespreken. Noteer de naam van de persoon die u te woord staat zodat u daar altijd op terug kunt vallen.
Mocht de reactie van De Woonplaats niet naar volle tevredenheid zijn, kunt u uw situatie voorleggen aan de Huurdersvereniging. Wij bespreken het dan in onze bestuursvergadering. Wij houden elke maand spreekuur, dit is elke  1e dinsdag van de maand in ons kantoor aan de Prinsenstraat 35 Aalten van 19.00 uur tot 20.00 uur.
Mocht onze inspanning geen resultaat opleveren, dan kunt u zich wenden tot de klachtencommissie.
Dit is een commissie waar verschillende woningcorporaties uit de regio zitting in hebben. Het advies dat deze commissie uitbrengt richting de woningcorporatie wordt veelal overgenomen.
Ons mailadres is: info@hv-walfortaalten.nl
Postadres is:
Huurdersvereniging ’t Walfort
Prinsenstraat 35 7121 AE Aalten 

Namens het bestuur.