Huurdersvereniging ’t Walfort bestond op 26 april 2017 twintig jaar. De druk bezochte
oprichtingsvergadering werd gehouden op 26 april 1997 bij “De Soos” in Aalten. Negen
bestuursleden en een werkgroep gingen aan de slag onder leiding van voorzitter Leidy Wiggers. Leidy
maakte een heleboel mee tijdens haar voorzitterschap, veel fusies, veel geschillen, veel problemen
maar ook vrijwel altijd een oplossing. Na twintig jaar, houdt Leidy het voor gezien. Zij draagt de
voorzittershamer in 2017 over aan een nieuwe voorzitter.

​Na de officiële oprichting was Leidy voorzitter van de huurdersvereniging die in het leven werd
geroepen omdat in de jaren ’90. De Woonplaats ontstond na diverse fusies. Gevolg daarvan was dat
er geen jaarlijkse ledenvergaderingen meer werden belegd en dus het contact met de huurder
eigenlijk ophield. Daarom kwam er een wetgeving: huurders moeten zich kunnen verenigen. De
Woonbond heeft samen met huurders statuten en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en
huurdersvereniging ’t Walfort was een feit. Overigens werden in heel Nederland dergelijke
huurdersverenigingen opgericht.”
In het begin was het best spannend om te overleggen met al die vooraanstaande mensen waar we
mee te maken kregen, maar dat went op den duur snel. We onderhielden contact met de gemeente,
huurders en verhuurders. We begonnen met een negenkoppig bestuur en zelfs een werkgroep. Als
bestuur hebben we alle huurders persoonlijk bezocht. De Huurdersvereniging heeft heel wat
veranderingen en fusies meegemaakt en veel knelpunten op kunnen lossen vanuit het kantoor aan
de Prinsenstraat. Ook hebben we ons samen met het toenmalige bestuur verdiept in de
huurders/verhuurders materie, collega huurdersverenigingen gevraagd hoe zij te werk gingen, veel
gelezen, cursussen gevolgd en symposia bezocht. Ook vandaag de dag staat het bestuur van ’t
Walfort voor u klaar en zetten ze alle werkzaamheden hierboven genoemd enthousiast voort.