Sub-Startpagina
Sub-Startpagina
De Vereniging
Nieuwsbrief nov 2019
Rechten
Huurders rechten
Lid worden
Agenda
Notulen ALV 2019
Links
Vacatures
Activiteiten met submenu
B.C. De Hoge Grindte
B.C. Koningshof
B.C. De Esdoorn
B.C. Kattenberg
Stadsbroek
Klachten
Contact pagina
Privacy Verklaring
Havezathe 't Walfort
De Vereniging
Contact pagina
Agenda
B.C. De Hoge Grindte
Nieuwsbrief nov 2019

Walfort in 1743; rechterzij- en achtergevelDit is de huurdersvereniging 't Walfort: hv 't Walfort.


Opgericht 26 april 1997.


Toen de vereniging volkshuisvesting na diverse fusies Stichting Woningcorporatie De Woonplaats werd, gingen er zaken veranderen. Er werd geen jaarlijkse ledenvergadering meer gehouden. Maar waar kon de huurder naar toe als er vragen of problemen waren?


Dit feit deed zich in de beginjaren '90 van de vorige eeuw bij veel woningcorporaties voor.

Vanuit het Rijk kwam er een nieuwe wetgeving; de huurders moeten zich kunnen verenigen en een samenwerkingsovereenkomst sluiten met de verhuurder. Van september 1996 tot april 1997 heeft een werkgroep van huurders, met ondersteuning van de Woonbond, gewerkt aan de statuten en de samenwerkingsovereenkomst.


 

26 april 1997 was de oprichtingsvergadering van de huurdersvereniging 't Walfort.

 

Hv 't Walfort komt op voor de belangen van de huurders van een woning van De Woonplaats in Aalten en Bredevoort.Het huidige bestuur van de hv 't Walfort bestaat uit:


 

Voorzitter:                                     Diana Winkelhorst


Vice-voorzitter:                             Louise de Slegte


Secretaris:                                    Diana Winkelhorst


Penningmeester:                         Wanda ter Harkel


Bestuurslid,

Netwerk-/web-beheerder:            Ben ter Haar

                                         

Bestuurslid,

Contactdame nieuwe huurders:   Ina Prinsen

Post- en kantooradres:

Prinsenstraat 35

7121 AE Aalten

Voor contact klik hier

Voor onze agenda klik hier

Hv 't Walfort

  

De vereniging

Nieuws

Ons bestuur is j.l. versterkt met

twee bestuursleden:


Bestuurslid / Penningmeester

Wanda ter Harkel


Bestuurslid: / Vce-voorzitter

Louise de Slegte


Aspirant-bestuurslid / bouw-

deskundige:

Kim Visser


De Hoge Grindte:

klik hier


Nieuwsbrief: Klik hier