Sub-Startpagina
Sub-Startpagina
De Vereniging
Nieuwsbrief nov 2019
Rechten
Huurders rechten
Lid worden
Agenda
Notulen ALV 2019
Links
Vacatures
Activiteiten met submenu
B.C. De Hoge Grindte
B.C. Koningshof
B.C. De Esdoorn
B.C. Kattenberg
Stadsbroek
Klachten
Contact pagina
Privacy Verklaring
B.C. De Hoge Grindte

De Hoge Grindte


Column de Hooge Grindte in de nieuwsbrief april 2021

Op 4 april 2011 zijn mijn vrouw Ingrid en ik in het nieuwe complex aan de Geurdenstraat in Aalten komen wonen. Komende uit Deventer vraag je je dan af, waarom naar Aalten? Gewoon, omdat onze zoon met zijn gezin hier al woonden en wij daardoor regelmatig een bezoek brachten aan Aalten. Wij stonden dan met onze caravan op Camping het Walfort. Ook kende ik Aalten, omdat de winkelketen “Scholten” (nu Wibra ) waar ik werkte, een filiaal aan de Landstraat had. Aanvankelijk hadden we weinig contact met de toch wel wat gesloten Aaltense gemeenschap. Maar het verzoek van enkele bewoners om, in een op te richten bewoners commissie te komen, heb ik dankbaar aangegrepen. Zo leerden mij vrouw en ik alle bewoners beter kennen en voelen ons nu “naobers“

Het bestuur bestond uit Ria Lurvink (secretaris), Henk Eijkelkamp (penningmeester) en ik kreeg de voorzittershamer. Inmiddels is Ria Lurvink wegens verhuizing vervangen door Gerdi Goosen.

Ons eerste doel was om elkaar beter te leren kennen. Dat deden we met een gezellige middag waarbij iedereen zijn/haar eigen drankje en hapje meebracht. We hadden toen uiteraard nog geen geld in kas. In het begin leverden de bewoners, de toen nog door de woonplaats geschonken cadeau cheques in en daar werden de eerste dingen van aangeschaft.

De Hooge Grindte is een mooi gebouw maar de galerijen en Atrium waren kaal en ongezellig. Als eerste werden wat zitjes aangeschaft en de gangen opgefleurd met planten. Ook namen we contact op met “Art Aalten“ en deze verzorgt tot op heden een om de 4 maand wisselende kunstcollectie in het Atrium en de galerijen. Ook had het gebouw in het begin nog geen naam. Samen met de huurdersvereniging ‘t Walfort werd de naam “de Hooge Grindte” aangebracht en ook kwamen er borden met bewegwijzering. We waren blij met de steun in het begin van de huurdersvereniging met name Leidy Wiggers , adviserend en financieel. Ook plaatsten we een vlaggenmast op de hoek Geurdenstraat /de Hoven . Vervolgens werden er stoelen en tafels aangeschaft, zodat we maandelijks in het atrium konden koffie drinken en de nieuwjaarsreceptie en andere activiteiten konden houden. Ook fietstochten in de mooie omgeving van Aalten en spelletjesavonden werden door de Activiteitencommissie georganiseerd.

Bijzonder is ook de fijne samenwerking (naoberschap) met onze overburen Marga Klompé. Samen met hen, de Kattenberg en Geurdenhof hield en we de jaarlijkse burendagen. Ook werden er in de Geurdenstraat met kerst Fairybell Lichtbomen geplaatst. Dat viel zo goed in smaak bij Marga Klompé dat ook zij aan hun zijde lichtbomen hebben gezet. Met de kerstdagen een prachtig gezicht.

Ook hebben we in besprekingen met de woonplaats verschillende problemen en zaken op kunnen lossen. Voor het komende jaar staan de tuin en luifels boven de ingangen op het programma.

Door de corona crisis kunnen dit jaar de geplande activiteiten helaas niet doorgaan en we merken dat de bewoners deze toch wel missen.

Al met al mogen we stellen dat ons doel, bewoners tot elkaar brengen en een fijne woonomgeving creëren geslaagd is. Dank aan iedereen die hieraan hebben meegewerkt.


Co Pamboer